• Seventh Avenue,Newyork
  • +123-456-789
  • info@yourcompany.com
  • Seventh Avenue,Newyork
  • +123-456-789
  • info@yourcompany.com

Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) Pusat Kecemerlangan Industri (ICoE) Kluster Maritim

  • By admin
  • Uncategorized
  • Comments Off on Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) Pusat Kecemerlangan Industri (ICoE) Kluster Maritim

Pusat Kecemerlangan Industri (ICoE) Kluster Maritim melaksanakan Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Program ini menjangkakan untuk melahirkan graduan UMT yang mempunyai kemahiran seiring dengan keperluan industri seterusnya mencapai matlamat untuk meningkatkan peratus Kebolehpasaran Graduan UMT dan Maritim khususnya.

Program ini menawarkan tiga jenis latihan/kursus yang melibatkan
1) Shipbuilding/Ship Repair Preparatory
2) Gas Pipe Insulation
3) Occupotional Safety and Health Certificate.

Bermula 3 September 2019, Program Sijil Profesional Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Program GE ICoE Kluster Maritim, UMT telah mengadakan kelas di Pusat Islam Sultan Mahmud, UMT. Program ini diadakan selama 22 hari kepada pelajar-pelajar yang akan menamatkan pengajian mereka pada tahun ini.

  • Share This: